Betingelser

Det er mye tekst under her, og vi lover selvsagt å ikke misbruke dine kontakt-data, osv - og dersom du tar deg tid til å lese her - setter vi stor pris på det.

Les nøye, dette gjelder avtalevilkår og betingelser brukere skal forholde seg til når man registrerer seg på et kurs (her noen ganger referert til som skole) i regi av selskapet Nordskar Kommunikasjon AS (heretter kalt Nordskar, org.nr. 993 021 644. Eller i forbindelse med Comkit - det være seg kurs, andre arrangementer, betalt eller ikke betalt, osv.

Ved å kjøpe et kurs, aksepterer du (noen ganger referert til som «Kunden") følgende vilkår:

PROGRAM

Nordskar Kommunikasjon AS tilbyr læremidler og verktøy (Comkit, f.eks) knyttet til kommunikasjon. Men også kursinnhold (også nevnt som online kursstøtte) forum og ulike arrangementer for personlig undervisning.

Kunden aksepterer å overholde retningslinjene og prosedyrene som er beskrevet i denne avtalen - som en betingelse for deres deltakelse i våre programmer.

ANSVARSFRASKRIVELSE VEDR SYKDOM

Kunden forstår at deres deltakelse i nevnte aktiviteter ikke vil si at kursledere eller deltakere i Nordskar Kommunikasjon AS kan behandle medisinske utfordringer, eller diagnostisere sykdom. Hvis kunden skulle oppleve slike problemer, bør de gå til sin lege eller til annen fagperson innen helse. Rart å nevne slike ting i slike avtaler, men det skal altså nevnes. 

FINANSIELL FORPLIKTELSE

Kunden er ansvarlig for gjennomføringen av alle betalingsplaner knyttet til produkter/tjenester de kjøper. Vi forbeholder oss retten til å søke gjenopprettelse av eventuelle gjenværende ubetalte penger via inkassobyrå, om det viser seg nødvendig.

BETALINGSMETODER

Vi sender som normalt vanlig faktura, inkl mva, men kan også akseptere kort-betaling (Stripe registrerte kort) og tjenester som PayPal som betalingsformer for kurs, f.eks, i tillegg til betaling av tilsendt faktura pr post eller som pdf via epost. Hvis det avtales betaling med månedlige avdrag, autoriserer han / hun normalt den månedlige avgiften for produktet på kundens kredittkort eller debetkort.

REFUSJON

Hos Nordskar Kommunikasjon AS kan du ved kjøp av Online Kurs på Nordskars kursplattform, be om full refusjon innen 14 dager etter det opprinnelige kjøpet, ved å kontakte support på [email protected] og anmode full refusjon. Vi vil IKKE gi refusjon etter 14 dager fra datoen for opprinnelig kjøp. Comkit er et produkt som krever Kundens aktive involvering og deltakelse, for å komme igang med bruken av materiell, osv. Vi gir ikke samme (som nevnt over) 14-dagers garanti på Comkit-produkter, men oppfordrer alle som kjøper produktet til å åpne innholdet når det ankommer (inkl med post) - og vurdere om innholdet oppleves å holde forventet kvalitet. Dersom Kunden skulle oppleve noe annet, skal Nordskar varsles innen 5 arbeidsdager fra mottatt forsendelse - og avtale om full refusjon vil blir gjort, uten spørsmål eller betingelser - utover retur av pakken. 

Merk: Hvis du valgte en betalingsplan, og du ikke ber om tilbakebetaling innen 14 dager (gjelder Nordskar kurs), er du pålagt ved lov å fullføre de resterende betalingene i betalingsplanen din. Vi forbeholder oss retten til å søke gjenopprettelse av eventuelle gjenværende ubetalte penger via vårt inkassobyrå.

Vennligst merk: Alle refusjoner blir skjønnsmessige som bestemt av Nils Petter Nordskar. Hvis du har spørsmål, kontakt oss på [email protected]  

Som nevnt ovenfor er alle refusjoner skjønnsmessige. Vårt mål er alltid 100% fornøyde kunder, inkludert 100% fornøyde ikke-kunder - dvs kunder som av ulike årsaker opplever at produktet ikke var fullt ut tilfredsstillende mht kvalitet.

Hvis du har lastet ned alt treningsmateriellet (PDF, lyd, videoer, ekstra arbeidsbøker, osv.), og deretter omgående ønsker refusjon, forbeholder vi oss retten til å nekte tilbakebetalinger.

Hvorfor? Poenget med våre tilbud og garantier er å gi folk sjansen til å utforske, vurdere og prøve produktet. Hvis kunden finner ut at dette ikke er noe for dem, kan han eller hun få pengene tilbake. Vi ønsker å unngå muligheten for å stjele innhold - derfor dette forbeholdet om refusjon i tilfeller der man først laster ned materialet - og straks deretter krever refusjon.

TAUSHETSPLIKT

Nils Petter Nordskar, ansvarlig for Nordskar Kommunikasjon AS og Comkit, respekterer kundenes personvern og insisterer på at kunden tilsvarende respekterer våre konfidensielle opplysninger. Dermed betrakter vi dette som en gjensidig avtale om konfidensialitet og ikke videreformidling eller videresalg av vårt innhold. 

Eventuelle opplysninger som deles av Nils Petter Nordskar, deltakere eller noen representanter for Nils Petter Nordskar er konfidensielle, proprietære, og og tilhører utelukkende Kunden eller representanten som forteller om dem.

Partene er enige i ikke å avsløre eller benytte seg av fortrolige opplysninger eller transaksjoner under diskusjoner, i forumet eller på annen måte.

Kunden godtar å ikke bruke slik konfidensiell informasjon på annen måte enn i diskusjon med andre kunder, eller kursleder, under det respektive programmet.

Konfidensiell informasjon inkluderer, men er ikke begrenset til, opplysninger som er har kommet frem i forbindelse med denne avtalen, og skal ikke inkludere opplysninger rettmessig oppnådd fra en tredjepart.

Siden kurs og annet innhold er bygget på gjensidig tillit, vil begge parter forholde seg til taushetsplikten som nevnt over, og begge parter skal gjøre sitt ytterste for å beskytte konfidensiell informasjon og beskytte den mot avsløring, misbruk, spionasje, tap og tyveri. Kunden godtar ikke å bryte med rettighetene om publisitets- eller personvern som tilhører Nils Petter Nordskar

Sist oppdatert 4.januar 2023