Kontaktinfo

Har du lest om idéutvikling, navne-utvikling, foredrag, workshops, etc – her på mine nettsider? Interessert i en samtale? Det er mange måter å få tak i meg på, men mail og mobil fungerer alltid. Normalt svarer jeg på mail raskt – er jeg ute i et lengre møte vil du få et autosvar om dette.

Nils Petter Nordskar