Visjon & Navn

Visjonsprosess med levende formuleringer.

Utvikling av gode merkenavn.

Lanseringen av TelenorAksjen på Oslo Børs er det største prosjektet jeg har vært med på. Gode idéer var et krav  –  enda viktigere var evnen til å diskutere dem med toppledere og politikere. Jeg har jobbet tett med toppledelse i mange år, og er fortrolig med å gjennomføre visjons-prosesser, idé-presentasjoner, inkludert idéer til nye selskapsnavn, merkevarer, osv. 

VISJONS- OG VERDIPROSESSER

Som tekstforfatter og gründer av tre ledende kommunikasjons-miljøer i Norge, har jeg både lang – og bred – erfaring. Både når det gjelder systematisk merkevarebygging på tradisjonelle platformer, og digitalt. Kommunikasjons-platformen i 2016 er digital, men det er lett å glemme at strategien fortsatt må ligge til grunn. Visjonen skal utfordre, og vise vei. Verdiene skal tydeliggjøre holdninger. Kjernebudskapet må formuleres levende og uten klisjéer. 

NAVN PÅ PRODUKTER OG SELSKAPER

Jeg har vært ansvarlig for en rekke navne-prosesser i Norge. Min erfaring med utvikling av navn er at et godt navn i seg selv er knapt halve reisen frem til målet. Et godt navn som er akseptert, godt likt internt – og forankret – det er selve arbeidet.  Derfor har jeg min egen utviklingsprosess, hvor du som oppdragsgiver er tett på prosessen.

Alle kan finne på navn, men bare de beste idéene blir verdifulle merkevarer. Og hva med domene-problematikk? Hva kan registreres? Sjekket vi utlandet godt nok? Kan navnet utformes på en unik måte? Det er lett å gå seg vill i slike prosesser.

If logo

Av navn du trolig har hørt om eller kjenner til, har jeg utviklet If (forsikringsselskapet), NRK Aktivum, itWorks (for Telenor), Recover (ISS 2013), in2win, Virtual Garden, Innoventure og en rekke andre. Jeg er spesielt stolt over å ha vært med i arbeidsgruppen som utviklet navnet på den norske el-bilen Think.

NO CURE, NO PAY

For visse typer idé-oppdrag (navneutvikling, for eksempel) er det naturlig å avtale at jobben gjøres på ”no cure, no pay”-prinsippet. Ta kontakt – kreativitet og idéutvikling er min kjernekompetanse.